Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

DERSHANELERİN KAPANMASI DÜNYANIN SONU DEĞİL 27.03.2012 Salı-Yüreğir/ADANA

PDFYazdıre-Posta

Muhalefetin bütün engellemelerine rağmen 4+4+4=12 yıllık eğitim sistemiyle ilgili kanun tasarısı bugün meclise geldi. Ana muhalefet partisi CHP, muhalefetin diğer partileri MHP ve BDP ile onların yandaşları Candaşları olan medya ile diğer STK Bremen mızıkacıları gibi hep birden bağırdılar ama yanlış hesap mecliste döndü. İktidar partisi hariç diğerlerinin mevcut sistemin çöktüğünde haberleri bile yok. Adamların böylesi önemli bir iş yapma kapasiteleri de yok. “Akıl olmayınca neylesin Fikir,/Deli Mustafa hanımı boşamış neylesin Bekir?” AK Partinin iktidara gelmesine dokuz sene oldu ama adamlar daha hala hazımsızlık çekiyorlar. AK Partiye alışamadılar. AK Parti iktidarına alışsalar işleri bu kadar zor olmaz. Mevcut sistem öğrencileri eğitmekten uzak, çağın şartlarına uygun değil.2012 yılına geldiğimiz şu günlerde hala 1970’lı ve 80’li yıllardaki zihniyetlerle bizler gençlerimizi eğitemeyiz. Zaten eğitemiyoruz da. Yeni kanunu engellemeye çalışanlar geçmişte AK Parti gibi her ile bir üniversite açsalardı hem üniversite kapısında

bu kadar yığılma olmazdı hem de AK Parti geldiğinde her şehre ikinci üniversiteyi yapardı. Böylece Üniversiteye girmek için bekleyen öğrencimiz kalmazdı. Mevcut sistem eğitimin altı basamağından sadece ikisini veriyordu. Bunlarda “Bilgi Bilgiyi hatırlama belirlemek, tanımlamak, adlandırmak, sınıflandırmak, tanımak, yeniden oluşturmak, izlemek ” ve “Anlama Anlamı kavrama, bir kavramı başka sözcüklerle ifade etme özetlemek, değiştirmek, savunmak, başka sözcüklerle ifade etmek, yorumlamak, örnekler vermek Bilgiyi anlama”dan ibaretti. Geride kalan “Uygulama Bilgi ya da kavramı farklı bir bağlamda kullanma oluşturmak, yapmak, yapılandırmak, modellemek, tahmin etmek, hazırlamak,” “Analiz Tamamen anlamak için bilgi ya da kavramları parçalara ayırma karşılaştırmak/ farklılıkları bulmak, parçalara ayırmak, ayırt etmek, seçmek, ayırmak, Sentez Yeni bir şey oluşturmak için fikirleri biraraya getirme kategorilere ayırmak, genellemek, yeniden yapılandırmak Değerlendirme Değerine yönelik yargılarda bulunma değer biçmek, eleştirmek, yargıda bulunmak, kanıt göstermek, desteklemek,” işin içinde yoktu. Eğitimciler, öğrencilerin nasıl öğrendiği ve öğretmenlerin nasıl öğrettiği hakkında çok daha fazla şey öğrendi ve şimdi öğretme ve öğrenmenin sadece düşünmeden daha fazlasını kapsadığını kabul ediyorlar. Sınıfın toplumsal ve kültürel ortamının yanısıra öğretmenlerin ve öğrencilerin duygularını ve inançlarını da içerir. Bu kanun gündeme geldiğinden bu yana muhalifler kanunun içeriğiyle ilgili konuşmak yerine işi politik kavgalar üzerinde yürütmeye çalıştılar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yaptığı uzun konuşmanın içinde iki cümle cımbızlayarak çıkardılar. Neymiş efendin özel dershaneler ya kapanacakmış ya da Özel liseye dönüşecekmiş. Böyle olursa haksız rekabet oluşmaz mıymış? Zaten mevcut sistemde rekabet diye bir şey var mıydı? Parası olan dershaneye gidiyordu. Parası olmayan yine gidemiyordu. Hem 1975 yılına kadar birçok ilde Özel dershane mi vardı? O zaman öğrenciler üniversiteye gidemiyorlar mıydı? Mevcut dershane sistemi sanki öğrenciye eğitim mi veriyor? Dershaneler öğrenciye bilgi vermek yerine test çözmede pratiklik kazandırıyor. Zeka dereceleri düşük olanların dershane sayesinde üniversite okumaları sonucu 2metre genişliğindeki yola 8metre genişliğinde yaptıkları kavşaklardan anlıyoruz. Trafikte en çok kaza yapanların da üniversite mezunları olduğunu unutmayın. Mevcut sistemin eğitim-öğretim vermediğini 2443 lise birincisinin açıkta kalmasından öğreniyoruz. Normal derecede bu öğrencilerin niçin üniversite kazanmadığı şimdi daha iyi anlaşılmıyor mu? Peki, zeki öğrenciler niye kazanamıyor? Zekiler zekasına güvenerek çalışmıyor. Yeni sistemde öğrenciler kendi yeteneklerine göre detaylı bir şekilde yetişeceklerdir. Dershane varken öğrenciler 500 esas puana göre üniversiteye yerleşiyorlardı. Diyelim ki dershaneler kapandı o zaman öğrenciler 350 esas puanla üniversiteye yerleşeceklerdir. Bizler gençlerimizi düşünüyorsak o zaman dershanelere takılıp kalmayacağız. Üniversitelerin öğrenci kapasitesini mevcut AK Parti iktidarının kapasiteyi artırdığı gibi artırmaya çalışacağız.2012 yılında üniversite imtihanlarına 1800000 (Bir milyon sekiz yüz bin) öğrenci girecek. Bunların 800000 (Sekiz yüz bin)’i Üniversitelere yerleşecek.1000000 (Bir milyon)’u dışarıda kalacak. Dershanelerin bu durum karşısında yapacakları pek bir şey yoktur. Peki, yakın zamanda dershaneler kapanır mı? Diye bir soru akla gelebilir. Yakın zamanda dershanelerin kapanması söz konusu değil. Devletin hemen hemen her hafta imtihan yaptığı bir sistemde dershanelerin kapanması zor. Kimse korkmasın dershaneler kapansa bile Asya ile Avrupanın irtibatı kesilmez. Selam ve dua ile.