Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

İSLAMİ HAYATTA TEBLİĞ Mİ YOKSA TEMSİL Mİ ÖNEMLİ? 3.4.2022 Pazar-Yeşilyurt/ MALATYA

PDFYazdıre-Posta

Yüce dinimiz sadece bir inanç sistemi değil. İnsanın sadece ahiret hayatını düzlemez. Yüce dinimiz İslam insanın her dünya hayatını hem de ahiret hayatını düzenler. Hem Müslüman sadece dinine inanıp onun

emir ve yasaklarına göre yaşaması yetmez. O hem inandığı dinin emir ve yasaklarına göre yaşayacak hem de yaşatacak. Müslüman’ın İslami yaşayıp yaşatması TEMSİLLE BERABER TEBLİĞYLE mümkünüdür.

Dolayısıyla muarızlarımız üzerine etkili olmamız için önce bizim İslami temsil etmemiz gerekiyor. Temsil olmadıktan sonra tebliğ muarızlarımız üzerinde etki bırakmıyor. İslam Anadolu topraklarına “HORASAN ERLERİ” denilen ve İslami temsil eden ERENLER tarafından yayılmıştır. Horsan Erleri Anadolulun çeşitli kasaba ve köylerine yerleşerek bir taraftan tarımla uğraşırken diğer taraftan inandıkları dini hareketleriyle temsil etmişler.

Aynı şekilde İslam Bizans’ın içine ve oradan da Avrupa’ya yayılması da o günkü Müslümanların İslami temsil etmeleriyle olmuştur. Gerek Bizans’ın içinde gerekse Avrupa’da görev yapan papaz, rahip ve rahibeler millete din anlatmak yerine dünyadayken çok büyük paralarla cennet satmışlar. Vatandaşı aforoz etme yetkileri olduğu gibi yine çok büyük paralarla vatandaşın günahını bağışlamışlar. Bu din damları toplumun içinde kırmızı sarık takarak gezerlermiş. Vatandaş kilisenin kıskacında kurtulmak için;

En güç koşullarda bile Ortodoksluk'tan vazgeçmeyen Bizans halkı, Latinler'e borçlu kalmaktansa Osmanlılar tarafından yönetilmeyi tercih ediyorlardı. Nitekim Gennadius'un müttefikleri arasında en başta geleni Grandük Notoras Bizanslılar'ın duygularını "Şehirde Latin külahı görmektense Türk sarığını yeğlerim" diye en veciz biçimde ifade etmişti.

Arada bunca zaman geçtikten sonra günümüze geldiğimizde biz o yıllarda Temsil ettiğimiz versiyonu temsil edemediğimiz için hem kendi aramızda hem de düşmanlarımız karşı güven itmam edememişiz.

Kur’an-ı kerim bize imandan sonra güzel örnek olmayı şöyle açıklamıştır; Lekad kane lekum fi resulillahi usvetun hasenetun limen kane yercullahe vel yevmel ahıre ve zekerallahe kesira.” Ayetin Meali; “Ant olsun ki, sizden Allah'a ve Ahiret Günü'ne kavuşmayı uman ve Allah'ı çokça zikredenler için, Allah'ın Resul'ünde iyi bir örnek vardır. (Ahzab suresi 21. Ayet)

Bu ayet bize çok çok anlatmayı değil örnek olmamızı emrediyor.

Başka bir ayette Allahu Teâlâ bize şöyle emretmiştir;Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır.” Saff Suresi ayet:2-3)

Müslüman olmadan önce adı Cat Stevens olan ve Müslüman olduktan sonra Yusuf İslam adını alan ünlü müzisyen Müslüman olmasını şöyle açıklamıştır;"-Eğer İslam’ı Kuran'dan değil de Müslümanlardan öğrenseydim, eğer Kuran'dan önce Müslümanları tanısaydım asla Müslüman olmazdım.

Yunus emre özü sözüne uymayan böyle insanları şöyle açıklamıştır; Lâ şerik'ten okursun, sonra şerik katarsın,/Bire iki dimegil, fitne kimden tutarsın?/Halka fetva verirsin, ne için sen tutmazsın?”

En basit bir mesele olan miras taksiminde adamın babası öldüğünde İslam hukukuna göre taksim yapar da Kayın babası öldüğü zaman medeni kanuna göre taksim yapıyorsa o adam inandığı gibi yaşamıyor. İnandığı gibi iman etmemişse yaşadığı gibi inanmış demektir. Bu da İslami temsil etmiyor demektir. İslami temsil etmediği için hem topluma hem de muarızlarımıza tebliğ yapmasını bir faydası olmuyor.

GELİN CANLAR ŞU AZİZ VE MÜBAREK RAAMZAN AYINI FIRSAT BİLEREK BİR DAHA İÇİMİZİ GÖZDEN GEÇİREİLİM Kİ HEM TEBLİĞİMİZ HEM DE TEMSİLİMİZİN BİR FAYDASI OLSUN. YOKSA BUGÜN TİCARET ERBABININ YAPTIĞI Spekülasyonlar SONUCU BÜYÜK PARALAR KAZANMIŞ OLURLAR. AMA O PARALAR ONLARA HEM DÜNYADA HEM DE AHİRETTE FAYDA VERMEZ. YOK, EĞER ONLAR; “Haram helal ver Allah’ın zalim kulun yer Allah’ım” diyorlarsa onlara söyleyecek bir sözüm yoktur.

Yağ da salatalık var diyene koştun. Yetmedi Şekerde salatalık var diye yine koştun. Hadi birincisinde yanıldın. İkinciye nasıl yanıldın? Müslümanlar Peygamber Efendimiz (SAV); ““Mü’min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz.” (Buhârî, Edeb 83; Müslim Zühd 63. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 29; İbni Mâce, Fiten 13)

MÜSLÜMAN AZICIK OLSUN KENDİNE GEL! SELAM VE DUA İLE.