Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

KAF DAĞINDAKİ ADİL BİR DEVLETİ KRALLIĞA DÖNDÜREN MONARK 23.3.2022 Çarşamba -Yeşilyurt/MALATYA

PDFYazdıre-Posta

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde develer tellal, pireler berber iken çocuklar annelerinin beşini tıngır mıngır sallarken KAF DAĞINDA adil mi adil bir devlet varmış.

Bu adil devlet insanlığın şimdiye kadar ulaştığı en son adil devlet

şekliymiş. Eflatun’un işaret ettiği; Farabî’nin, EL-MEDİNETÜ’L-FADILA(Erdemli şehir) adlı eserinde detaylı bir şekilde açıklayan Farabi, erdemli şehrin karşıtını ise “cahiliye şehri” olarak adlandırır. İşte Kaf dağındaki Monark,“ADİL DEVLETİ’in karşılığı ise MONARK DİKTATÖRLÜĞÜ’NE dönüştürme hikâyesidir.

Monark’ın eğitim ve öğretimini bu adil devletin kurumlarında yapmış. Gerek öğrenciyken gerekse öğrencilik sonrası çalıştığı askeri okul ve kışlada her fırsatta adil devletin BAŞKANINA HÜRMEK VE ŞÜKRANLARINI SUNMUŞ. Bu Monark her fırsatta devlete bağlılığını sunarken diğer taraftan da bu devletin varlığına son vermek için gizli gizli toplantılar yapmış. Komiteler kurmuş. Gün geçtikçe Monark’a destek veren düşman krallıkların adamları Monark’ı öne çıkarıp gözde subayı yapmışlar.

Bu Monark gizli gizli yaptığı toplantılarda düşmanların kendi krallığına saldırı yapmalarını tembih etmiş. Onlarda devletin en zayıf anında saldırı yapmışlar. Devlet başkanı yapılan propagandanlar sayesinde Monark’a güvenerek ona hak etmediği yüksek görevlere atamış. Bu Monark hiç hak etmediği görevlere gelince işe 450-500 hüküm sürdüğü toprakları 150 günde savaşıyoruz bahanesiyle onlara teslim etmiş.

Monark’ın adil devlete yaptığı en büyük ihaneti ise, bizzat görevlendirdiği bir komite ile devlet başkanına yalan ve iftiralar düzenleyen bir yazı ile görevden uzaklaştırması olmuştur. ADİL DEVLETİN BAŞKANI TESBİHİN İMAMESİ GİBİDİR. HANİ TESBİHİN İMAMESİ KOPUNCA TESBİH TANELERİ DAĞILIR. İşte devletin devlet olma sebebi devlet başkanın görevinin başında olmasıyla mümkündür. İşte bu Monark ve aveneleri devlet başkanını görevden uzaklaştırınca Kaf dağındaki o devletin düşmanları yedi cepheden savaş açmışlar.

Başlangıçta devlet yönetmenin kolay olduğunu sanan Monark zoru görünce ülkesinin 7 milyon km2’lik toprağın ALTI NİLYON İKİ YÜZ YİRMİ KM2 ni kumar masasında zafer yalanıyla kendi milletine teslim etmiş. 7 cephede birden açılan savaş sonucu devletin eğitimli askeri kalmamış. Cepheye eline tüfek almamış askeri eğitim görmemiş çoğu 14-15 yaşında çocuk yaştaki gençleri cepheye sürmüş. O gençler bile ancak eğitimli bir askerin becerebileceği bir şekilde savaş meydanlarında düşmana kök söktürmüşlerdir.

Bu durumda kendi devletinin dağılmayacağını gören Monark Öyle ki en kritik savaşlarda askerin üstün mukavemet gösterip düşmanı püskürttüğünü görünce askerlere; “-Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” diye komut bile vermiştir.

Gerek Kaf dağında olsun gerekse modern dünyada olsun askerine savaşmak yerine ölmeyi emreden başka bir devlet adamı görülmemiştir.

Kaf dağının haramileri Monark’ı bu adil devleti bölüp parçalayıp yok etmek için görevlendirmişlerdir. Monark devletin başına gelir gelmez yakın çevresindekilerin hepsini idam ettiriyor. Geride kalanları da adeta MANKURTLAŞTIRIYOR. Bu Monark sözde adil bir devlette seçim olmadan olmaz diyerek bir seçim kanunu hazırlıyor. Seçime bir tek kendi partisi giriyor. Vatandaş “AÇIK OY GİZLİ TASNİF” sistemiyle oy kullanıyor. Yani seçim için sandık başına giden vatandaş seçime katılan sadece kendi partisine “EVET” mührünü sandık kurulu önünde pusulaya basıp seçim sandığa atıyor. Oy verme işi bittikten sonra her ihtimale karşı sayım gizli yapılıyor.

Bu Monark milleti öyle MANKURTLAŞTIRIYORKİ MİLLET MONARK’IN ADİL DEVLETE YAPTIIĞI BÜTÜN İHANETLERİ DOĞRU KABUL EDEREK ALKIŞLAYIP DESTEKLİYOR. ÖYLE Kİ MONARK2IN KURDUĞU BU KRALLIKLTA ADİL DEVLETİN GEÇMİŞ YÖNETİCİLERİNE, MİLLET TARAFINDAN KUTSAL OLAN DEĞERLERE HAKARET ETMEK SERBEST OLDUĞU HALDE MONARK’A GÖZÜNÜN TERSİYLE BAKMAK BİLE BÜYÜK HAPİS CEZALARI VERİLİYORMUŞ.

Gerek Kaf dağında olsun gerekse modern dünyada olsun Cumhuriyet adı altında böyle bir diktatörlük görülmüş değildir. Modern dünyanın veya geçmiş çağlarda Monark’a benzeyen birçok kral gelip geçmiştir. Ama onların hiçbirisinin kendi milletindeki imajı kurtarıcı lider olarak anılmamıştır. Şimdilerde modern dünyada Monark’a benzeyen birçok liderin ismi tarihin toplu farlarına yerleşip kaybolmuştur.

ALLAH KAF DAĞINDAKİ GİBİ MİLLETİ MANKURTLAŞTIRAN MONARKLARDA MODERN DÜNYAYI MUHAFAZA ETSİN. ÂMİN. SELAM VE DUA İLE.