Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

YIKILIYORSUN AMERİKA ZULMETTİKLERİN BU DÜNYADA OLMASA BİLE AHİRETTE YÜZÜNE TÜKÜRECEKLER 28.8.2021 Cumartesi-Yeşilyurt/MALATYA

PDFYazdıre-Posta

Amerika bugüne kadar sözde barış getirmek için girdiği ülkelerde kaos getirmiştir. İşte son olarak Afganistan’dan çekildiğini öne süren amerika elini çekmedi. Üç günden beri patlayan bombalarda amerikan izi var. Amerikanın felsefesinde girdiği ülkeyi istikrarsızlık getirmektir. Nitekim son 30 yıla

baktığımızda amerika Irak’a demokrasi getirmek için 26 ülkeyle beraber işgal etti. İşgalin sonunda 1400000 (Bir milyon Dört Yüz bin insanı Şehid ettikten sonra 384 ton patlayıcıyı bırakarak arkasına bakmadan çekip gitti.

En son 2001 yılında Afganistan’a barış ve demokrasi getirmek için girdi. 20 yıl sonra birde baktık ki amerika arkasına bakmadan Afganistan’dan çıkıp gidiyor. Ama Tıpkı Irak 384 ton patlayıcı bıraktığı gibi Afganistan’da daha fazla silah ve patlayıcı bırakarak gitti. Hâlbuki amerika Afganistan’dan çekilmek için 2020 yılında gizli bir şekilde Taliban’la anlaşma imzalamıştı. Afganistan yıkılacak olan imparatorlukların gelip çatışıp yıkıldığı bir devlettir. Şöyle bir geçmişe baktığımızda bugün İngiltere olarak bilinen Britanya imparatorluğu Afganistan’la savaşması sonucu yıkılmıştır. Aynı şekilde esas adı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olan şimdiki Rusya da Afganistan’ı işgal edip alacakken kendisi mağlup olup gittiği kalmadığı gibi darmadağın oldu.

Şimdi bunlara tarihi açıdan kısaca sırasıyla bakalım. İşte “ECELİ GELEN BÜYÜK DEVLETLERİN SALDIRDIĞI İSLÂM ÜLKESİ AFGANİSTAN”.

Afganistan son yıllarda önce Sovyet işgaline karşı verilen CİHAD ve komünizm rejimine karşı yapılan Bağımsızlık Savaşı… Sonra mücahit grupları arasındaki İktidar Kavgası, Taliban ile muhalifleri arasındaki İç Savaş... Ve son olarak da ABD İşgali yüzünden uzun süreden beri İslâm âlemi ve dünya kamuoyunun gündeminde olan bir İslâm ülkesi...

Afganistan sanki dünyanın büyük devletlerinin çöküş dönemlerinde adeta onlara sembolik olarak mezar olmak için var edilmiş bir ülke… Önce İngiltere (Büyük Britanya)… Sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği… Ve şimdi de Amerika Birleşik Devletleri… Eceli gelen büyükler hep Afganistan’a saldırıyor ve bu saldırılar sonlarının başlangıcı oluyor...

Büyük Britanya / İngiltere: I. Afgan - İngiliz Savaşı (1838-1842); Hayber Geçidi’nde bir İngiliz ordusu yok edildi… II. Afgan - İngiliz Savaşı (1878)... III. Afgan - İngiliz Savaşı (Ravalpindi Ateşkesi, 08.08.1919 ve Kâbil Antlaşması, 22.11.1921). B. Britanya sona eriyor…

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB): Afganistan - SSCB Cihadı (1978-1989) ve bu cihadın sonunda Sovyetler Birliği’nin çöküp dağılması...

Amerika Birleşik Devletleri: 21. yüzyılın başında da Afganistan - ABD Savaşı başladı. Eceli gelen ABD önce Afganistan’a, sonra Irak’a saldırdı… Bu saldırıların sonunu hep beraber göreceğiz… Nitekim 1976 yılında yazdığı “NİHAÎ ÇÖKÜŞ / Sovyet Kesiminin Çöküşü Üzerine Deneme” adlı kitabıyla Sovyetler Birliği’nin dağılacağını ve çökeceğini 15 sene öncesinden haber veren Fransız düşünür Emmanuel Todd oldu… Daha sonra aynı yazar, yazdığı “İMPARATORLUKTAN SONRA (Apres L’Empire) / Amerikan Sisteminin Çöküşü Üzerine Deneme” kitabında, benzer öngörüleri Amerika Birleşik Devletleri için ileri sürüyor ve ABD’nin çöküşün eşiğinde olduğunu belirtiyor... Önce Büyük Britanya (İngiltere)… Sonra Sovyetler Birliği (SSCB)… Şimdi Amerika Birleşik Devletleri (ABD)…

Yazımızı Ergun Diler’in 25.08.2021 tarihli “Sırlar 10’da” başlıklı yazısının sonunda yazdıkları ile bitirelim: “Trump'tan önce Başkan Obama'nın da "GÖREV ALMASI" için TUTUKLULUK HALİNİN uzamamasını istediği Molla Abdülgani BARADAR ülkesine döndü ve yıldızı giderek parlamakta... İPEK YOLU'nda Afganistan'ın nasıl bir görev aldığını yakında anlayacağız... Olacaklar Baradar'ın kayıp 10 yılı ile yakından ilgili... Bir de Afganistan'da geçmişte KAÇIRILAN ABD askerlerinin perde gerisinde BARADAR'ın yakın çevresinde olduğunu öğrenir ve TALİBAN'ı eğittiğini duyarsak parçalar yerli yerine oturur...” Diye belirtmiştir.

Çünkü Dünya kurulalıdan bu yana iki türlü yönetim olmuştur. Bu yönetimlerden birisi Hz. Âdem (as)’ın oğlu Habil’in rehber edindiği vahiy yolu. Diğeri ise yine Hz. Âdem (as)’ın diğer oğlu Kabil’in rehber edindiği kendi akıl yolu. İnsanlık tarihinde iman ile küfür böyle başlamış ve günümüze kadar da devam etmiştir. İman ile küfür çoğu zaman at başı gitmiştir. Bazen iman, bazen de küfür egemen olmuştur. Zulmün tarihi eskiye dayanmasına rağmen baki olmamıştır.

Zalim ve zulüm despotların, Firavunların, Nemrutların, Dakyanusların, Ebu Cehillerin,20 ve 21.asrın zalim kapitalistlerin felsefesidir. Zulüm düzeninde bu düzene karşı gelenin yaşama hakkı yoktur. İnsanların doğru ve yanlış kritiğini bile yapma hakları yoktur. Tarihe baktığımızda birçok kâfir millet küfürle idare edenler uzun süre varlığını devam ettirmişlerdir. Ama geldiğimiz şu günde hiçbir zaman zulmün miadı yüzyılı geçmemiştir.

İçinde yaşadığımız şu dünyadaki zalim idarecilerin idare ettiği sistemler yüzyılı bile doldurmadan yıkılmışlardır. Bu yıkılma işi önce kâfirlerin yaşadığı devletlerden başlamıştır. Daha sonra Müslümanların başına çöreklenmiş Nemrutlar, Firavunların olduğu devletlerin çoğunun idaresinde meydana gelmiştir.

Müslümanların yaşadığı topraklarda “Beklenen Sabah” yaklaşmıştır. Bu sabahın yaklaştığını yine Kur’an’dan öğreniyoruz. İşte Kur’an’ın haberi: "Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl" (dedik) ve daha çocukken ona hikmet verdik.”(Meryem Suresi Ayet:12) Ayetin mealini gördüm. Her ayet gibi meali bana çok muhteşem geldi. Üzerinde epeyce düşündüm. İslam dünyasında yaşayan Müslümanların içinde bulundukları sıkıntıda kurtulmaları için hiç vakit geçirmeden hemen Kur’an’ı anlayıp ona sarılmaları gerektiği kanaatine vardım. Bugün dünyada mevcut sistemlerin Müslümanlarla beraber Müslüman olmayanları da ne hale getirdiği bellidir. Kitabımız Kur’an’a sıkı bir şekilde sarılırsak hem biz Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar kurtulmuş olacaktır.

İşte bizde o zaman; “ZULMÜYLE ABAD OLANIN SONU BÖYLE BERBAT OLUR” DİYOR VE MİLYONLARCA MÜSLÜMANIN KANINI DÖKMÜŞ İLİĞİNİ EMMİŞ OLAN ZALİM AMERİKANIN YIKILDIĞINI GÖRÜYORUM. SELAM VE DUA İLE.