Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

HER YILBAŞINA İŞLENEN REZELET 30.12.2020 Çarşamba-Yeşilyurt/MALATYA

PDFYazdıre-Posta

SON ON SENEDEN BERİ AĞZIM DOLUSU YILBAŞINDA İŞLENEN KEPAZELİKLERİ AĞZIM DOLUSU ELEŞTİREMEDİM. Ve Suçumu kabul ediyorum.

Dikkat ettiyseniz iki gün sonra inşaallah yılbaşı gelecek. Dikkat ettiyseniz başta söylediğim gibi ağzımı doldura doldura eleştiremedim. Neden? Çünkü suçumu peşinen kabul ediyorum. Aşağıda sayılarını verdiğim akademisyen, öğretmen ve

öğrencilerle kapı kapı dolaşmalıydım. Dükkân dükkân dolaşmalıydım. Aşağıda saydığım rakamların içinde 120 bin Diyanet görevlisi var. Onların görevi insanımızı dini yönde bilgilendirip dini öğretmek değil mi? Bunlar ne işe yarıyor?

Allah’a şükür söze gelince adım başı bir camimıiz ve mescidimiz var diyoruz. Gerçekten de var. Daha ötesinde apartmanlarda, iş hanlarında ve AVM’lerde bile mescidlerimiz var. Bunca imkanavrağmen Muhterem bizler Allah aşkına bizim işimizin adı ne? Müslümanın yaklaşan yılbaşında daha çok alış-veriş yapması için dükkânını nasıl süsleyeceğini konuşuyor. Dükkânını söyleyip duruyor. Hâlbuki biz o dükkâna daha evvel girip çayını içseydik, yemeğini yeseydik. Birde giderken bulunduğun şehrin özelliğine göre onlara bir de hediye getirseydin. Mesela ben Malatyalıyım adamın dükkânına ziyaretine gittiğimde Şekerpare götürüp hediye edip çayını içseydim.

Arkasında da İslamda Hıristiyanların kutladığı gibi bir yılbaşı geleneği olmadığını söyleseydik Bugün bu halde mi olurduk? Arkasında Halebî, Muslu’u, Kerkük’ü, Mekke- Medine’yi, Moskovayı Gazze’yi, Ramallah’ı, Mescid-i Aksa’yı konuşsaydık. Avrupanın her yerini konuşsaydık. Deseydin ki o zalim Kuzey Kore’nin başkanı bile Avrupaya kıcığına olması için Yılbaşını kutlamıyor. Biz hangi akla hizmet etmek için kutluyoruz? Deseydik bugün bu halde mi olurduk? Bir kominist kadar tavrımızı orya koyup rdemli olamıyoruz? Acaba sizce niye bu hale geldik?

İslam bir manzumeler sistemidir. Bu sistem içinde Müslümanın nerede, ne zaman neyi nasıl yapacağı bellidir. Hilafetin kaldırılmasıyla beraber İslam birliği ortadan kaldırılmıştır. İslam’ı ortadan kaldıranlar O’nun boşluğunu doldurmak için kendi hayat sistemlerini bize dikte etmişlerdir. Bu konuda hayli başarı da elde etmişlerdir.

“MİLADİ YILBAŞI, NOEL, YENİYIL” BİLMEZLERDİ. DOLAYISIYLA KUTLAMAZLARDI. Yılbaş avrupalılar için Kutsal bir dönem kutsal bir tatil. Sözde Hz. İsa (as)’ın doğum gününü kutluyorlar.(!!!) Tabii Hz. İsa (as) bizim de SEVDİĞİMİZ VE SAYDIĞIMIZ BİR PEYGAMBERDİR. Ama Hıristiyanlar Hz. İsa (as)’nın Çam ağacına ineceğini düşünüyorlar. Çam ağaçlarını süslemelerinin sebebini dine bağlıyorlar. Hâlbuki öyle bir şey bahis konusu değil. Hıristiyan ve Yahudi adetlerine uymayı Peygamberimiz (SAV) bir Hadis-i Şerifinde; “:“Men teşebbehe bi-kavmin fe-hüve minhüm.” Yani “Sizden kim bir kavme benzerse o da onlardandır.” Hadis-i Şerifinin şümul sahasına girmemeğe yani, gayri Müslimlere hiçbir surette benzememeye hatta benzeme şeklinde tefsir edilebilecek hareketlerden bile kaçınmaya çalışmışlar, yanlış tefsire meydan verilmesin diye son derece büyük bir hassasiyetle halkı da sakındırmışlardır.(Ebu Davud)

Hâlbuki Peygamberimiz (SAV) Yahudi ve Hıristiyanların köklü doğru olan örf ve adetlerine uymayı tavsiye etmiştir. Yılbaşı kutlamaları adeta televizyon, gazete, dergi ve belediyelrin bilbordlarında sanki iyi biyşeymiş gibi reklam ediliyor. Bundan gafil-Şuursuz bihaber olan insanımız böyle dini tahsil almayan dini tahsilden mahrum bırakılmış kimselerin sanki Milli Bayrammış, sanki yüzyıllardır kutlanıyormuş gibi kutladığı bir şey haline geldi. Hâlbuki bunu özellikle yapmamak lazım. Çünkü kendi örfümüz ve âdetimize bağlanmazsak başkalarını taklit ederiz. Kaybolup gideriz.

Eğer biz bunları anlatsaydık bugün Müslüman yılbaşında ne hindi alıp keser, ne milli piyango bleti alır, ne de gece sabahlara kadar televizyon izlerdi. Aşağıda sayılarını verdiklerimin içinde ben de dâhilim. Ben suçumu peşinen kabul ediyorum. Eminim herkeste suçunu kbul edecektir. Ya da etmelidir.

Milletin verdiği paralarla kursunu, vakfını işletenler sizde kusura bakmayın sizde bizim kadar sorumlusunuz. Kurban derisi, zekat toplamak ve bağış almak için kapı kapı gezdiğnizde İslamda böyle bir yılbaşı kutlaması olmadığını söyleseydiniz acaba ne kaybederdiniz?

106 İlahiyat Fakültesi, 10 bin ilahiyat akademisyeni,314 bin İlahiyat öğrencisi,1607 İmam Hatip Lisesi, 44 Bin İmam Hatip Öğretmeni, 504 BiN İmam Hatip Öğrencisi, 120 Binin üzerinde din görevlisi, Binlerce dernek, vakıf, Cemat STK var. Sizce bütün bunlara rağmen neden İslamı hayaımıza hakim kılamıyoruz?

PKK DENİLEN MARKSİT, Leninist ve Komnist terör örgütü sizce kaç kişiyle 36 altı seneden beri 40 bin insanımızı katletti? Bak adamlar bir batıl dava uğruna gözü kırpmadan ölüme gidiyorlar. BİZ İSE HAK DAVA UĞRUNA BİRAZ OLSUN RAHATIMIZDAN FEDAKÂRLIK KYAPMIYORUZ.

Eğer biz görevimizi biraz olsun yapsaydık bu ülkenin fotoğrafı bugün bu kadar çirkin olmadı. Eğer işimizi yapsaydık bu asil millet 15 Temmuz destanını nasıl yazdıysa bu yılbaşı denilen kepazeliği de ortadan kaldırırdı. Yeterki birileri ona görevini hatırlatsaydı bu gâvurluğa teslim olmazdı. Eğer birisi kendisine; “Gel bu sene yılbaşını şöyle kutlayalım” dediğnde yılbaşı kutlayalım dediğinde “

-BİZİ YILIN BAŞI, SONU DEĞİL, YOL’un Sonu İlgilendiri” DİYEREK O İSTEĞİ ELİNİN TERSİYLE İTELERDİ. RABBİM SONUMUZU HAYIR EYLESİN ÂMİN. SELAM ve dua ile.