Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

PARA AKIL ELBİSE YÜRÜYÜŞ SİLAH GÜCÜ GÖSTERİR 16.11.2020 Pazartesi-Yeşilyurt/ MALATYA

PDFYazdıre-Posta

Atalarımız “Para akıl elbise yürüyüş gösterir” demişlerdir. Be nde buna “SİLAH DA GÜCÜ GÖSTERİR” Eklemesi yaptım. Atalarımız başka bir sözünde “SALÂVAT KUVVETLE GETİRİLİR” Demişler. Her iki sözde vurgulanmak istenen tema “Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah’ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı

ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir, size asla haksızlık yapılmaz.”(Enfal, 8/60) ile Peygamber Efendimizin şu hadis-i Şriflerde işaret ettiği şu düsturlar yatmaktadır; “Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın ayetini okudu ve bilesiniz ki, kuvvet atıştır, kuvvet atıştır, kuvvet atıştır.”(Taberî, İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde:

"Düşmanlarınız için elinizden geldiği, gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat ediniz! Kuvvet atmaktır; kuvvet atmaktır; kuvvet atmaktır" buyururken işittim. (Müslim, İmâre 167. Ebû Dâvûd, Cihâd 23; Tirmizî, Tefsîru sûre(8) 5; İbni Mâce, Cihâd 19)

Hadis Alimleri bu hadis hakkında şu açıklamayı yapmışlardır:

Peygamber Efendimiz'in bu hadîs-i şerîfleri: "Düşmana karşı toplayabildiğiniz kadar kuvvet hazırlayınız" [Enfâl sûresi(8), 60] âyetinin tefsirinden ibarettir. Çünkü Resûl-i Ekrem, dikkatimizi çekerek hem de üç defa tekrarlayarak, "Kuvvet atmaktır"  buyurmuş, bu ifadeleri ile bir savaş esnasında lüzumlu olan her türlü askerî hazırlığı îma etmiştir. Düşman karşısında müslümanları güçlü kılacak her şey "kuvvet"in ve "atma"nın kapsamına girer. Ayrıca atmak, her türlü askerî talimi ve tatbikatı, idmanı ve ön hazırlığı da ifade için kullanılmıştır. Çünkü bütün bunlar savaşa çıkmadan önce lüzumlu olan ve zafere ulaşmanın temelini teşkil eden unsurlar kabul edilir. Talim ve terbiyesi olmayan bir ordunun muvaffak olması  düşünülemez.

Peygamberimiz, kişinin atını terbiye etmesini, hanımı ile birlikte olmasını, ok ve yay atmasını lehviyâttan yani boş ve lüzumsuz işlerden saymaz. Hatta atıcılığı öğrendikten sonra vazgeçmeyi ve terketmeyi bir küfrân-ı nimet kabul eder (Bk.Ebû Dâvûd, Cihâd 23; Tirmizî, Fezâilü'l-cihâd 11; Nesâî, Hayl 8). Fukeym el-Lahmî, hadisimizin ravisi olan Ukbe İbni Âmir'e:

–"Şu iki hedef arasında gidip geliyorsun. Oysa sen yaşlısın, bu sana zor gelir" demiş. Ukbe:

–"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir söz olmasaydı ben buna katlanmazdım" dedikten sonra, Efendimiz'in:

"Her kim atıcılığı öğrenir de sonra terkederse bizden değildir. Yahut muhakkak isyan etmiştir" buyurduğunu söylemiştir (Müslim, İmâre 169). Bu hadisi biraz sonra 1337 numara ile okuyacağız.

Bu ve benzeri hadisler, yaşanılan zamanın şartlarına göre bütün savaş aletlerini kullanmayı öğrenmek gerektiğine ve bu konuda ihmalkârlığın affedilmeyeceğine bir delil teşkil eder.

Peygamber Efendimizin başka bir Hadisinde: “Senden onların önünü kesmeni istiyoruz”  beyanı, “Seni onlara karşı siper ve sığınak ediniyoruz” şeklinde de ifade edilebilir. Düşman cepheden gelerek hücum edeceği için, “Onların göğüsleri önüne siper olmanı diliyoruz” denilmiştir. Aslında bu dilek, “Düşman hangi yönden gelecekse oradan önlerini kesmeni istiyoruz” anlamındadır.

Bu dua müslümanların ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, düşmanın kendilerine verebileceği zarara karşı Allah’ın eşsiz kudretine ve himayesine sığınmaları gerektiğini bildirmektedir. Allah’ın karşılarına çıktığı herhangi bir gücün muzaffer olması düşünülemez. Bu sebeple Peygamber Efendimiz, biz ümmetine en büyük güvencenin Allah Teâlâ’nın himaye ve yardımı olduğunu hatırlatmaktadır. Eğer O, müsaade etmezse, ne gücün ne kuvvetin ve ne de teknolojinin  herhangi  bir yararı olur.

Şüphesiz hadislerde yer alan atları besleyip koşturmak, yüzmek, ok, atmak, mızrak kullanmak ayette mutlak olarak ifade edilen “kuvvet” kavramının o günkü ihtiyaçlara işaret eden bir tefsiridir. Çünkü o günkü cihad maddî şekliyle bu gibi malzemelere, aletlere ve maharetlere ihtiyaç duymaktaydı. Bu gün ise maddi cihad için gereken başka silahlar var ve bunlara sahip olmak da bu ayetin ve ilgili hadislerin emir ve tavsiyeleri arasındadır.

Bugün yapılmakta olan ve yapılması gereken birçok hizmetin maddî finans­manı gerektirmesi ehl-i îmanın maddî kalkınmaya da büyük bir önem vermesi gerektiğini göstermektedir. Özel okullar, yurtlar, öğrencilerin iyi bir eğitime tabi tutulması, kitap, dergi, gazete gibi neşriyat, video, sinema, özel radyo ve televiz­yon; hep maddiyatı gerektirmiyor mu? Bu hizmetlerin önemi herkesçe bilindiği­ne göre, bunları omuzlayabilecek fikir potansiyeli kadar maddî gücün de gerekli­liği tartışma götürmez.

Türkiye Abdülhamid Han Hazretlerinin deyimiyle “Eşkıyanın yolunun üstü” olduğu; yabancıların her zaman buralarda bir şekilde satın alacağı insanlar olduğu için ihanet tarih boyunca kol gezmiştir.

Ezeli ve Ebedî düşmanlarımız iki yakamızın bir araya gelmemesi için bizi içeriden terörle dışarıdan işlevini bilmediğimiz NATO, AGİT, PARİS ŞARTI, CENTO, BM, AHİM ve benzeri kuruluşlarla kuşatmışlardır. Mesela terörle mücadele için biz geçmişte almanyadan tank, İtalya da Mayin, İsrailden Heron denlen İHA aldık. Heronlara çok büyük paralar vermemize rağmen sadece üç tanesi çalıştı. Onlarda görüntüyü çektikten sonra görüntüler önce israile gidiyor. İsrailden Türkiye’ye geliyordu. Tabi israil bize görüntüleri göndermeden önce Kandil’deki PKK merkezine gönderiyordu. Teröristler orayı terk ettikten sonra bize görüntüler yeniymiş gibi gönderiliyordu. Bizim uçaklarımız verilen kordinatları gidip boş yerleri bombalayıp geliyordu. Zamanla TSK boş yerleri bombalayıp geliyor diye eğlence konusu bile olmuştu.

Almanyada çok büyük paralar vererek aldığımız Leopar tanklarıyla sınır ötesine operasyon yaptığımızın ertesi sabahı Almanyanın Ankara büyükelçisi hemen Dış İşleriyle MSB yolunu tutar ve; “Kendilerinden alınan tankların vahşet için kullanmalarına izin verilmeyeceğini devlet yetkililerinin kendisine söylediğini ve bunun Türk yetkililere iletilmesini söylerdi.

İtalya’da aldığımız mayınların bize verilenden daha çoğu sözde bir iş adamımız vasıtasıyla PKK tarafından ithal edilerek yüzlerce asker, polis ve sivilimizin ölmesine sebebiyet verilmişti.

Şimdi Allah’a şükür bunların hepsi bitti ve biz kendi tankımızı kendi İHA; SİHA VE TİHA’mızla tüfeğimizi yaptık. Bağımsız ve bağlantısız bie şekilde terörle kesintisiz mücadele ediyoruz. Eğer kendi silahımızı yapmasaydık biz şimdi

Covid 19 denilen miktopla uğraşıyorsun. 15 milyonun üzerinde ücretsiz test yaptın.
On binlerce insana bedava sağlık hizmeti verdin. Gücün ve kuvvetin olmasaydı sen bunları yapabilir miydin? Covid-19 başlayalıdan beri başta amerika olmak üzere ingiltere, İspanya, İtalya’nın da aralarında olduğu 93 ülkeye tıbbi malzeme gönderdi. Gücümüz ve kuvvetimiz olmasaydı bunları gönderebilir miydik? Bu bir.

Üstüne bir de içerde ve dışarıda bir sürü terör örgütüne karşı savaş verebilir miydik? Buna Canlarımız ve milyarların gidiyor. Bu iki.

Libya da iki binin üzerinde seçkin askerinle Libya’nın bağımsızlığı için binin üzerinde savaş makinelerin olabilir miydi? Ve biz Dünyanın desteklediği itler ile savaşa bilir miydik? Bu üç...

Uluslararası ekonomik saldırı altında dimdik ayakta durabilir miydin? Bu dört..

Ülkemizin ve Müslümanların menfaati için, Sudan'ın Sevakin adasında, Somalide, Afrikan’ın ve Balkanların birçok yerinde askerlerimiz güven ve barışı sağlayabilir miydi? Bu beş...

Kıbrıs da askerin eli tetikte bekleyebilir miydi? Bu altı...

Katar’da askerlerin ABD köpeklerine karşı, Katar hükümetine ve halkına zarar vermesin diye racon kesebilir miydi? Bu yedi...

İçeride işbirlikçi hainlerle bu denli kararlı bir şekilde uğraşabilir miydin? Bu sekiz...

Akdenizde savaş gemilerin olabilir miydi? Yunan, Fransa ve diğerleri ile uğraşa bilir miydin? Bu dokuz ...

Irakta, Suriye de binlerce askerin, binlerce savaş makinelerin PKK ile vuruşa bilir miydi? Bu on ...

Senede en az birkaç doğal felaket oluyor, milyar dolarların ve canların gidiyor. Ama sen hala bir şey olmamış gibi dimdik ayaktasın. Eğer gücün kuvvetin olmasaydı sen bütün bunların altında kalkabilir miydin? Bu onbir ...

Azarbaycan da iki binin üzerinde savaş makinemiz olur muydu? Cephede ki savaşı bizim generallerin yönebilir miydi?.Ermeniyle savaş halinde olabilir miydik? Bu oniki...

Suriyede tam  yedi yıldır savaş halindesin. Yaklaşık iki bin savaş makinemiz orada var. 15 bin canlı askerin sıcak çatışma da, yer alabilir miydi? Bu onüç...

Çevrene bak conilerin finoları durduk yerde Azerbaycan’a saldırdı. 44 gün sonra azerbaycan 27 sene önce işgale uğrayan KARABAĞ’daki topraklarını aldı. Azerbaycan aynı Azerbaycan olmasına rağmen ne oldu da birden bire Ermenistan’a karşı üstün başarı elde etti? Azerbaycan’ın Türkiye’de aldığı İHA, SİHA ve DRONLAr sayesinde elde etmedi mi? Eğer biz SSM olarak böyle teknolojiyi geliştirmeseydik Azerbaycan o silahları nerede alacaktı? Bu ondört…

Türkiye güçlü ve kuvvetli olmasaydı Rusyada aldığı S-400 leri nasıl alıp kuracaktı? Komşularımız Yunanistan ile Suriye’de ’da S-300 var. Bunlar yıllarca bu silahları kullanıyor. Üstüne üstlük Yunanistan NATO üyesi niye Türkiye S-400 alana kadar amerika ve avrupda bir ses çıkmazken Türkiye S-400 alınca amerika ortağı olduğumuz ve parasını yatırdığımız F-35 uçaklarını bize vermiyor? Şimdi Türkiye’nin ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu anladın mı? Bu onbeş..

Şimdi senden rica ediyorum,işine gidiyorsun,maaşın yatıyor, can güvenliğin var,
hastahaneler bedava,ilaç sıkıntın yok,sıcakta yatıyor, sıcakta uyuyorsun.Hiç bir eksiğin yok,
devletin dimdik ayakta..

Sakın oyuna gelme! İstedikleri budur. Dolardan köşe olanlar, seni provoke ediyor. Bilesin ki, onların derdi dolar değil, tüm memleketi ele geçirmek. Bu kadar büyük bir savaştasın ve sen hiç sıkıntı çekmeyeyim diyorsun.

Yarın değil dolar, fırından ekmek alacak ne paran olacak ne de can güvenliğin, ne de o ekmeği yiyecek takatin.Akıllı ol !Oyuna gelme !Doların da Euronun da canı cehenneme..Son pişmanlık fayda etmez,ÖNCE VATAN ....

O halde Müslümanlar sırf dünya için değil, bilhassa böyle hizmetlere omuz verebilmek için maddeten kalkınma noktasında üzerlerine düşenleri eksiksiz yapmalıdırlar. BÜTÜN BUNLAR KUVVET VE KUDRET SONUCU DÜŞMANIN SİLAHIYLA SİLAHLANMAK VE DÜŞMANDAN DAHA İYİ SİLAH ÜRETMEK SAYESİNDE OLUYOR. SELAM ve dua ile.