Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

SİZCE TÜRK DEMEK NE DEMEKTİR? 26.9.2020 Cumartesi-Pendik/İSTANBUL

PDFYazdıre-Posta

Türk; özel ad

1.Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşı olan, onun sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

2.Asya’da ve Doğu Avrupa’da yaşayan, Türkçenin çeşitli lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

Türk kelimesinin anlamı konusunda, bazı İslam kaynaklarında Türk ve terk kelimelerinin imla benzerliğine dayanılarak Türkler, Kaf dağının ardına terk edilmiş bir

kavim olarak açıklanmıştır. Sui-şu adlı Çin kaynağında Türklerin yaşadıkları ülkedeki miğfer biçimindeki dağla ilgili olarak adlandırıldıklarını belirtilmektedir. A. Vambery, Türk kelimesinin türe fiilinden -k ekiyle “türemiş” olduğu görüşündedir.

Kelime Arapça ve Farsça metinlerde “Türk” olarak geçmekte olup, kelimenin çoğulu yani “Türkler” ifadesi Arapçada “Etrak”, Farsça ’da “Türkan’dır.

Kaşgarlı Mahmut, Türk adının Türklere Allah tarafından verildiğini ve bu kelimenin “gençlik, olgunluk ve kuvvet, kudret çağı” anlamına geldiğini söyler. Ziya Gökalp, töre-türe kelimesinden -k ekiyle yapılmış ve “töreli, nizamlı ve yasa ile düzenlenmiş kavim” anlamına gelen ad olduğunu kabul eder.

F.W.K. Müller, Uygur metinlerinde Türk kelimesinin “kuvvet ve güç” anlamındaki erk kelimesiyle yan yana anlamı kuvvetlendirmek için kullanıldığını söyler. Von Le Coq, Türk kelimesinin “güç ve kuvvet” anlamı taşıdığını açıklar. W. Thomsen ile Gyula Nemeth bu görüşü benimser. L. Bazin ise kelimenin türe fiilinden geldiğini kabul ederek Vambery’e katılır; aynı zamanda kelimenin “güç ve kuvvet” anlamı taşıdığını söyleyerek de diğer dilcileri destekler; Kaşgarlı Mahmut’tan da ilham alarak Türk kelimesinin Törük> Türük> Türk biçiminde değişime uğrarken anlam bakımından da “türemiş, gelişmiş, gelişip olgunlaşmış” şeklinde geliştiği görüşünü benimser.

Genel olarak Türk demek, güçlü, kuvvetli manasında kabul edilir.

TÜRK KELİMESİNİN Her ne kadar sözlük ve lügatlerde böyle tarifi yapılmışsa da bu yapılan tariflerin hiçbirisi TÜRK kelimesini ve TÜRK MİLLETİNİ karşılayacak mahiyette değil.

Türk kelimesinin taşıdığı mana ve mefhumu anlatacak henüz kelime ve deyin bulunamadı. Ben Allah nasip ederse sözlükler dışındaki Türk kelimesinin taşıdığı yüce mana ve önemi anlatmaya çalışacağım.

İşte Türk demek Allah tarafından kendisine yüksek karakter, düşünme, düşündüğünü kendisi için değil de başkaları için yerine getirme; kendisi ihtiyaç sahibi iken başkalarının ihtiyacını gideren; kendisindeki bu yüksek meziyet ve feragati önemsemeden başkalarından gördüğü küçük iyilik ve güzellikleri büyütüp dağalar kadar yapan insan demektir.

Türk demek, İSLAMİYETE İNANMAKLA KALMAYIP İNANDIKTAN SONRA MEKKE VE MEDİNE DÖNEMİNİ ARAŞTIRIP İSLAMİYETİN KÖKÜNE İNEN VE BİR İSLAM VE MEDENİYET KÜLTÜRÜ MEYDANA GETİREN İNSAN DEMEKTİR.

Türk demek, İslam’ı yaşayan ve yaşatan millet demektir.

Türk demek, İslam’ın yaşaması için canıyla malıyla çalışan insan demektir.

Türk demek, İslam düşmanlarına karşı amansız mücadele veren insan demektir.

Türk demek, Müslüman olmuş insan demektir.

Türk demek yaptıklarını değil yapacaklarını hesaplayan insan demektir.

Türk demek dünya üzerindeki her yerde aranan beklenen ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gideren insan demektir.

Türk demek, düğüne gider gibi gerektiğinde seve seve ölüme giden insan demektir.

Türk demek, Yeryüzündeki insanların kendisinden korktuğunu bile bile onlara durduk yerde bir zarar vermemek demektir.

Türk demek, yaptığı iyiliğin ve fedakarlığın anlatılmasından hoşlanmayan, anlatıldığı zaman yüzü kızaran insan demektir.

Türk demek, devamlı fakir-fukaranın mazlumun ve mağdurun yanında olan onların ihtiyaçlarını karşılayanı meccanen karşılayan insan demektir.

Türk demek, ömründe bir defa yerine her zaman ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılayan insan demektir.

Türk demek, komşusu açken tok yatmayan insan demektir.

Türk demek, içindeki hainlerin kimler olduğunu bildiği halde onların ihanetini gördüğü zaman hayatına son vermeyip belki düzelirler diye fırsat veren insan demektir.

Türk demek gurur ve kibiri yok etmiş insan demektir.

TÜRK DEMEK, YERYÜZÜNDE BİR TANE FAKİR-FUKARA, YETİM YETEMA AÇ KALMAYACAK, ŞEKİLDE İHTİYAÇLARINI GİDERMEK, FİTNE VE FESATI ORTADAN KALDIRANA KADAR MÜCADELE EDEN İNSAN DEMEKTİR.

TÜRK MİLLETİNİN KARAKTER YAPISINI ANLATMAYA KELİMELER VE HARFLER YETMEZ.AMA BENCE YUKARIYA YAZDIKLARIN BU MİLLETİ ANLATMAYA YETER.SELAM VE DUA İLE.