Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

RÜŞVET NASIL ÖNLENİR?22.12.2019 Pazar-Yüreğir/ADANA

PDFYazdıre-Posta

Krallıkları yokluk ve sefalet yıkar. Cumhuriyetleri de rüşvet ve yolsuzluk yıkar. Daha önceleri rüşvet, yolsuzluk ve adam kayırma gündeme gelince “belgesi mi var ki önleyelim diye itiraz” ediliyordu. Ama bilişimin bu kadr ilerlediği günümüzde artık rüşvetin, yolsuzluğun ve adam kayırmanın belgesi ortaya çıkıyor.

Devletin herhangi bir kademesinde göreve başlayan bir bürokrat göreve başlayınca mal varlığı beyannamesini veriyor. Bürokrat

görevde kaldığı süreler içinde mal varlığında anormal bir atış olduğu zaman hemen hesabı sorulmalıdır. AK Parti geçmişte şehirlerdeki olayları belirlemek için şehirleri MOBESE kameralarla donattı. Fabrikalar ve diğer işyerleri kendini garantiye almak için onlarda işyerlerine kamera taktılar. Böylece meydana gelen birçok olay kısa sürede failleri yakalanıp adalete teslim ediliyor.

Hırsızlar güvenlik kamerasını bildikleri halde hırsızlık yapmaya devam ediyorlar. Neden? Çünkü hırsızlığa verilen cezalar caydırıcı değil. Mahkeme süreleri çok uzun olduğu için mağdur olanlar gına getiriyorlar. Avrupa ve amerika belki güvenlik kameraları sayesinde birçok olayı önlemiş olabilir. Ama önlenmeyen olaylar önlenenlerden daha çoktur.

İşyerine güvenlik kamerası yerleştiriyorsun bir çuval para ödüyorsun. Devlet şehirlere MOBESE yerleştiriyor. Milyonlarca para ödüyor. Biz bu kadar masraf yapacağımıza göğsümüzün altında var olan kamerayı çalıştırsak bunların hiçbirisine gerek var mı? Göğsümüzün altındaki kamera çalışsınca vatandaş yaptığı hareketlerin anbe an ksilinmez bir kalemle bozulmaz bir kamerayla kaydedildiğini bilirse ne bunca cezaevine ne de bunca mahkemelere ne de bunca avukata ve hakime gerek olur.

Gerek bu iktidar gerekse dünyadaki diğer iktidarlar rüşveti, yolsuzluğu, hırsızlığı, adam kayırmayı, adam öldürmeyi önlemek istiyorlarsa aşağıya sunacağım kuralları hemen uygulamaya koymaları gerekir. Aksi halde hırsızlıki, rüşvet alıp-verme, adam kayırma, adam öldürma olayları artarak devam eder.

Rüşve yolsuzluğu önlemenin birinci yolu aile reisi ailesine helal lokma yedirir, haram lokmadan kaçınılırsa, orada yetişen çocuğun genlerine yerleşir haramdan uzak durma hali olur.

Hani kuzunun, kurttan uzak durması hali genlerinde vardır ya, işte çocuğun genlerinde haram, dilinde yalan olmaması için onun yetiştiği ortamda onların olmaması lazım.

İlk, orta ve yüksek öğretimde de buna dikkat edilir derslerde sık sık haram-helal konusu işlenir, mesela kimya, biyoloji, psikoloji derslerinde helal elma ile haram elmanın insan vücuduna ve karakterine etkileri anlatılırsa işte o zaman internet yoluyla yapılan alış-verişlerde telefon yerine hıyar göndermeler olmaz.

İslami bir eğitimden geçen Müslümanlar, malı satarken annesine babasına, en sevdiğine satar gibi satar. Alırken de kardeşinden, ablasından satın alır gibi alır.Kendini alırken satıcı yerine koyar, satarken alıcı yerine koyar.Böyle yaparsa sebze ve meyvelerin sağlamını gösterip çürüğünü pakete koymaz.

Ama böyle helala harama dikkat ederse gâvurlar gibi zengin olamaz. Bak gâvurlara, petrol kuyusunun başındaki sahibinin kanını akıtıyor, öldürüyor, petrolü varillerle ülkelerine çalıp götürüyorlar.

Yoksa zenginliği türkülere bile konu olan Karun gibi olanların midesi dolar ve doyar ama gönlü doymaz.

Gönül açlığı mide açlığı gibi değildir. Mide açlığı en fazla hırsızlığa sevk eder insanı. Ama gönül açlığı eğer helallarla doyurulmazsa, haramlar onun ancak açlığını artırır.

Geçen hafta bir milletvekili açıklamasında, “Milletvekilleri rüşvete yolsuzluğa tevessül etmesinler diye maaşları yüksek tutulmuştur” diye savunuyordu.

Türkiye’de ve dünyada bir milyon doların üzerinde alınan rüşvetlerle yapılan yolsuzluklar basit maaşa sahip memur veya işçiler tarafından yapılmamıştır. Yüksek maaşlara ve servetlere sahip insanlar tarafından yapılır.

Dolayısıyla rüşvet, adam kayırmanın haksız kazancın ve yolsuzluğun önüne geçme yolu aileden ve eğitimden geçer.

Hem gerek Türkiye’de olsun gerekse diğer ülkelerde olsun rüşvet ve yolsuzluğa bulaşanlar fakir-fukara kimseler değil. Aksine çok zenginler. Mesela benim bildiği ve Türkiye’nin en zengin ailwerinden birisinin şirketi kurulduğundan bu yana daha vergi denetiminden geçmemiş. Vergi vermemek veya çok kazandığı halde düşük vergi ödemek de rüşvetin başka bir versiyonu değil mi? RÜŞVETSİZ GÜNLERİ GÖRMEK ÜMİDİYLE HEPİNİZİ ALLAH’A EMANET EDİYORTUM. SELAM VE DUA İLE.