FİLİSTİN DEYİP GEÇMEYİN 12.12.2019 Perşembe-Yüreğir/ADANA

Yazdır

Filistin bizim milli, İMANÎ, MANEVİ, DÜNYAVİ, UHREVİ VE DEVLETİMİZİN, DİNİMİZİN BEKASI İÇİN FİLİSTİNİ SAVUNMAMIZ GEREKİR. TÜRKİYE’NİN BEKASI FİLİSTİNİ SAVUNMAKLA KORUNUR.

Onun için Filistin bizim milli davamızdır. Dini davamızdır. Bizim imanı davamızdır. Biz Osmanlı’yı Filistin'i işgali ile kaybetmeye başladık. Bizim için Filistin çok önemlidir. Çünkü bizim ilk kıblemiz Filistin'deki MESCİD-İ AKSA’dır. Çünkü Peygamberimiz (SAV)

oradan Mirac’a çıkmış bize namaz orada farz kılınmıştır.

Yeryüzündeki mübarek yerler sadece MEKKE VE MEDİNE’den ibaret değildir. Mekke ve Medine’nin yanında Filistindeki MESCİD-İ AKSA’da mübarektir. Peygamberimiz (SAV) Ebû Hüreyre (ra), den rivayetle gelen bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurmuştıur:"(İbâdet için) sadece şu üç mescide yolculuk yapılır: Mescid-i Harâm, Mescid-i Nebî ve Mescid-i Aksâ..."( Buhârî, Mescidü Mekke 1, 6; Savm 67; Sayd 26; Müslim, Hac 415, 511, 512; Ebû Davud, Menâsik 94;Tirmizî, Salat 126; Nasaî, Mesâcid 10; Dârimî, Salat 132; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 234, 238, 278, 501; III, 7, 34, 45, 51, 53, 64, 71, 75, 78, 93, VI, 7)

Âlimlerin ittifakı ile Mescid-i Haram (efdalu’l-mesâcid) dünyadaki mescitlerin en faziletlisidir. Bunun da elbette sebepleri vardır. Önce ta başlangıçtan beri, "insanların bir olan Allah'a kulluk etmeleri için vaz edilmiş ilk ev olan Kâ'be" Mescid-i Haram'dadır. Kıbledir. Hac farizasının yerine getirilebilmesi için varlığı zarurî merkezdir.

Dolayısıyla Filistin toprakları sadece Filistinliler için kıymetli değil. Bütün Müslümanlar için kıymetlidir. Filistin’de Tuva Vadisi ordadır. Tur Dağı oradadır. Mescidi Aksa oradadır. Hz.Âdem’in yaratıldığı ve yaşadığı toprak Filistindir. Aynı zamanda 4 büyük mezhep imamımızda İmam-ı Şafi’inin yaşadığı yer Filistin'dir. Filistin’in toprağı olan GAZZE 2. Abdulhamid Han Hazretlerinin bizzat parasıyla aldığı toprağıdır. Filistin deyip geçmeyelim. Filistin bir devrin battığı yerdir. Biz Filistin elimizdeyken orada hem Yahudiler hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar barış ve huzur içerisinde yaşıyorlardı.

Ne zaman ki biz orayı Avrupalılara teslim ettik. Ondan sonra orada savaş başladı birileri bana her ne kadar Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını övsede Kurtuluş Savaşı'ndaki önceki savaşları başarı olarak lanse etse de aslında orada bir başarı söz konusu değildir. Osmanlının son zamanlarda Osmanlı adına anlaşma yapanlar Mekke, Medine ve Filistin'deki 50 bin Osmanlı askerini silahsız bir şekilde bırakıp geldiler. Sialhsı parasız pulsuz yurtsuz orada bırakılan askerlere ne oldu? Akıbetleri hakkında doğru dürüst bir bilgimiz var mı? Sağ kalanlardan bazıları 50-60 sene sonra memleketlerine döndüler.

Ben artık resmi tarihle dayatılan yalan ve iftiralardan son verilerek gerçek tarihin gün güzüne çıkarılmasını istiyorum ki Milli Eğitim Bakanı kendi emrindeki üniversitelerdeki tarih profesörler doçentleri öğretim üyeleri bir araya toplayıp gerçek bir tarih yazarak okullarımızda gerçek bir tarih okutulmasını sağlasın.

İlk Kurşun İzmir'de değil. İlk Kurşun Hatay'da Dörtyol'da atıldı. Kurtuluş Savaşı Dörtyol'da başlatıldı. Her ne hikmetse birileri bir yerde adeta filmin şeridini keser gibi keserek bir yerler yapıştırıp kendine göre bir tarih yazmaya kalkmış. Şimdi size soruyorum 1918 yılında görevde olanların hepsi Osmanlı askeri değil miydi? Hepsinin başında padişah yok muydu? Başkomutan padişah değil miydi? Ne oldu da şimdi padişaha küfür edilirken padişahın emrinde padişahın yazılı emri ile hareket edenler birden bile Kahraman kesildi?

Onun için artık ben yalan söyleyen tarihin yerine gerçek bir tarih yazılmasını istiyorum. Filistin önemli. Eğer Filistin'e değer önem vermezsek biz Anadolu’yu çok daha kaybederiz. Mekke ve Medine'nin korunması Filistin'in elimizde kalmasına bağlıdır. Onun için Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 1400 sene önce İstanbul'un önemini işaret etmiştir. Ne Mekke'ye ne Medine'ye Ne de Kudüs’e işaret etmemiştir. Niye Çünkü Mekke Medine ve Kudüs'ün anahtarı İstanbul üzerindedir. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda namaza duran bir insan Mescidi Aksa simetrik olarak Kâbe’nin arasında kalır. Onun için bizim açımızda Mescidi Aksa sırada bir yer Değil. Dikkat ederseniz Yahudi ve Hıristiyan herhangi bir devletin yöneticisi İsrail'i ziyaret geldiğinde hepsi de başına Kipa'ya geçirip “Ağlama duvarı” önünde ağlıyordu. Böylece bize birşeyle anlatmaya çalışıyorlar. Hadi Biz istemiyoruz. Onlar her seferinde kendilerinin ruhların buraya bağlı olduğunu ve en son hedeflerinin burayı almak olduğunu hissetmek için mesajı vermek için bize böyle adına “Ağlama duvarı” deseler de orada adamlar aslında orası “Ağlama duvarı” değil kendi ideolojilerini açıkladıkları yerdir.

BM 1967 yılından beri toplanıp israillilerin Filistin topraklarını işgal ettiklerini; Bu topraklardan hemen çekilmesi gerektiğine dair karar alıyor. Ama her ne hikmetse israil buna uymuyor. 1967 yılında Filistin topraklarının % 72’i Filistinlilerin elindeyken 2019 yılına geldiğimizde Filistinlilerin elinde topraklarının % 28 kalmıştır. SELAM VE DUA İLE.