Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

"Şİİ ARAŞTICININ MAKALESİ" 26.09.2019 Perşembe-Yüreğir/ADANA

PDFYazdıre-Posta

Bir Şii araştırmacının itiraf dolu makalesi duruyor önümde. Sosyal medyada görücüye çıktı. Ben bayağı beğendim. Yüreği yanık bir insan, küçücük bir makaleye dünyayı sığdırmış! Sanki bütün tarihi anlatıyor. Şiiler’in yazılmasına sebep oldukları ihanet tarihini…

Irak’lı Şii araştırmacı Ensar el Sadr‘dan bahsediyoruz.
Kısa bir makalede çok çarpıcı gerçeklere değinmiş. Birer cümle ile onlarca tarihî olaya açıklık getirmiş. Ve tabii olarak

Şiiler’in gerçek yüzlerini bir ressam ustalığı ile tuvale yansıtmış.
Ben beğendim. Sizler de okumalısınız.
“Biz arlanmaz utanmaz bir toplumuz.
Ve tarihi gerçekler asla unutulmamalı!
– Şam, İran ve Irak’ı kim fethetti?
Ömer bin Hattap, Sünni.
– Pakistan, Hindistan ve iki nehir ardındaki ülkeyi kim fethetti?
Muhammed bin Kasım, Sünni.
– Kim Kuzey Afrika’yı fethetti?
Kutaybe bin Muslim, Sünni.
– Endülüs’ü kim fethetti?
Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nasır, Sünni.
– İstanbul’u kim fethetti?
Fatih Sultan Mehmet, Sünni.
– Sicilya’yı kim fethetti?
Esed bin Furat, Sünni.
– Kim Endülüs medeniyetini kurdu ve ilim yuvası yaptı?
Emevi halifeler, Sünni.
– Hıttin’de Müslüman lider kim idi?
Salahaddin Eyyubi, Sünni.
– Calut’ta Müslümanlar’a kim liderlik etti ve Tatarlar’ı hezimete uğrattı?
Seyfettin Kataz ve Ruknittin Baybars, Sünni.
– Kim İspanya’yı bozguna uğrattı Fas’ta?
Abdulkerim al Hattabî, Sünni.
– Kim İtalya’yı hesap vermeye zorladı Libya’da?
Ömer al Muhtar, Sünni.
– Ve yakında kim Rusları perişan etti Çeçenistan’da?
Hattap, Sünni.
– Kim Afganistan’da NATO’nun yüzünü toprağa sürttü?
Sünnîler.
– Kim Amerika’nın Irak’tan çekilmesini sağladı?
Sünnîler.
– Kim Filistin’de Yahudi’ye karşı durdu?
Ahmet Yasin, Sünni.
Lakin biz Şii olarak çocuklarımıza ne bıraktık?
– Kim Huseyin’e ihanet etti ve Kerbela’da yanlız bıraktı?
Al Muhtar al Sakafi, Şii.
– Abbasi Halifesi Radio billah’a kim ihanet etti?
Buvehyun, Şii.
– Irak’ı Tatarlar’a satan kim?
İbn al Alkami, Şii.
– Kim Alif – Holako (Hulagu)’nun pis işlerini ört bas ederdi?
Nasır al Tosi, Şii.
– Kim Tatarlar’a Şam işgalinde yardım etti?
Şiiler.
– Kim Fransızlar’a yardım etti Müslümanlara karşı?
Fatimiyyun Şiiler.
– Selçuklu Sultanı’na kim ihanet etti?
Tuğrul Bey al Basasiri, Şii.
– Kudüs’ü işgalde Haçlılar’a kim yardım etti?
Ahmet bin Ata’a Şii.
– Kim Salahaddin Eyyubî’nin ölümünü organize etti?
Kenz al Devle, Şii.
– Holako’yu ((Hülagu) Şam’da kim ağırladı?
Kemalettin bin Bedir al Tiflis, Şii.
– Hacer’ül Esvedi kim çaldı ve hacıları öldürdü?
Abu Tahir al Karmati, Şii.
– Mehmet Ali’nin Şam’a saldırısına kim yardım etti?
Şiiler.
– Napolyon’un Mısır’a saldırmasında yardımcı olan kim?
Şiiler.
Ve yakın zamanda:
– Kim Yemen’de İslamî merkezleri hedef alıyor?
Husiyyin Şiiler.
– Kim Amerika’nın Irak işgalini tebrik etti?
Sistani ve al Hakim, Şiiler.
– Afganistan işgalinde Haçlılar’ı tebrik eden kim?
İran, Şii.
– Suriye’de kan akıtan kim?
İranlı, Iraklı ve Afganlı Şiiler.
– Kim biz Burma ile teröre karşıyız dedi?
Necat, Şii.
– Suriye’de kanlı rejimle kim birlik oldu ve Rusya’ya destek verdi?
Hamaney, Şii.
Ve görülüyor ki, Şiilerin kalemleri, kılıçları ve dilleri hep Sünni Müslümlara karşı olmuştur.
Ve her ne kadar biz kafirlere karşıyız deselerde kalpleri kafirlerle beraber.”ALINTIDIR