Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

NİÇİN BİRLEŞEMİYORUZ YA DA BİRLEŞMEK İÇİN DAHA NEYİ BEKLİYORUZ? 23.7.2019 Salı-Yüreğir/ADANA

PDFYazdıre-Posta

BUGÜN İTİBARIYLA SAYISI 2 MİLYARI BULAN Müslümanlar niçin birleşmiyor? Ya da birleşmek için daha neyi bekliyoruz?

Bakın birleşmemiz için Allah’ımız Bir, Dinimiz Bir, Kıblemiz Bir, Kitabımız Bir, Namazımız Bir, Orucumuz Bir. İmanımız Bir, Haccımız bir Zekâtımız Bir, Mezarımız Bir, Her şeyimiz Bir. Yan yana

koysak bin tane birimiz ortaya çıkar. Bizim kim tarafından bu hale getirdiğini düşünüp yeniden hareket etmeliyiz.

Bütün bunların ötesinde Allah rengimize, ırkımıza, boyumuza, yaşadığımız coğrafi bölgeye ve cinsiyetimize bakmadan bizi DİNDE KARDEŞ KILMIŞ. Allah bizi kardeş kıldığı gibi Peygamber Efendimiz (SAV) da bizi kardeş kılmış. Biz bir ve beraber olunca kısa zaman içinde Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı gibi cihan devletleri kurmuş. Ülkemizde adaleti sağladığımız gibi bütün dünyada da adaleti sağlamışız. Biz bir ve beraber olunca Kurt ile koyun aynı merada beraber ot yeyip beslenmişler.

Allahu Teâlâ bizim bir ve beraber olmamız için dünyadaki yer altı ve yeryüzü zenginliklerin % 80’nini Müslümanların yaşadığı topraklara nasip etmiş. Ama birileri gelmiş aramıza tefrika sokmuş ve bizi birbirimizle savaştırarak düşman haline getirmiştir. Biz birbirimizle savaşırken topraklarımızdan çıkan petrol ve doğalgazı amerika satmaya başlamış ve hala satıyor. Topraklarımızdaki hegemonyasını sürdürmek için hilafeti yıktırıp yerine kukla devletler kurdurmuş ve başlarına da kuklalar getirtip oturtmuş.

Bizi birbirimizden ayırmak için ellerine fırsat geçince ilk defa hilafeti lağvettirmişler.Bunun için Lozan'ın kilit isimlerinden Yahudi Hahambaşısı Haim Naum, Türkleri Kur'an'dan, İslam'dan uzaklaştırması çalışmalarının yanında İsrail'in kuruluşu için de gayret sarf etmiştir.

Gizli anlaşmanın entrikası Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, sunî istiklâl işinde gizli anlaşmanın müessiri, tek kelime ile Yahudiliktir. Buna memuru müşahhas kimse de, şimdi Mısır Hahambaşısı bulunan Haim Naum'dur. Bu Haim Naum, bu korkunç teşebbüse evvelâ Amerika'da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizme şeflerine, Türkün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu, tâ içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani, masonluk hasebiyle Kur'ân'ın ahkâmını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak. Haim Naum müthiş plânının zeminini Amerika'da hazırladıktan sonra İngiltere'ye geçmiş ve halis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur:

"Siz Türkiye'nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyeti ve İslâmî temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum."

Aynı Haim Naum Türk murahhaslar heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş, yani Mustafa Kemal ve İsmet'i kendine dost bulmuş. Onun için üçü birleşmiş. Ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mâni kalmamıştır.

İşte 22.500.000kilometre karelik topraktan şuanda elimizde sadece 780 bin kilometre kare yer kaldı. Üzerinde sıkıştığımız bu toprakların bölünüp parçalanmasına izin vermeyelim. Bu topraklar hepimize yeter. Bizler bu topraklar üzerinde yaşayan 72 millet bin seneden beri kederde, tasada sevinçte ve kıvanç bir ve beraber hareket etmişiz. Bizler bu topraklarda Kürdü Türk olmuş, Türkü Kürt olmuş bir millet haline gelmişiz. Canla atlet gibi birbirimize yapışıp aynı kareyi oluşturmuşuz. Dünyanın ortası yalancı Cennet gibi bir ülkeyi kendi inadımız uğruna birilerine peşkeş çekilmesine razı olmayalım.

Hâlbuki Allahu Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de birleşmek için bizi şöyle emir göndermiştir; “Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Al­lah'ın size olan nimetini anın: Düşmandınız, kalple­rinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kar­deş oldu­nuz. Bir ateş çukurunun yanında idiniz, sizi oradan kur­tardı. Allah, doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar.” (Al-i İmran suresi, ayet:103)

Allah’ın ipine, ama cem’an, cemisine, tümüne sımsıkı sarı­lın. Allah'ın ipine sarılın, fakat hepsine birden sarılın. Bakara’ya sa­rılın, ama Âl-i İmrân’ı atın değil. Namaz ayetlerine sarılın, ama şimdilik Cihad ayetlerini bir kenara atın değil. Helâl kazanç ayetlerini alın, ama şim­dilik infak ayetlerinin üzerinde durmayın değil. Fikir ayetlerini alın, ama zikir ayetleri sizde yok olsun, öyle değil. Ya nasıl? Kitabın, Allah-tan gelen ipin hepsine, tümüne, baştan sona sımsıkı sarılın.

Ünlü Âlim ve İhvan-ı Müslim’in kurucusu Hasan El-Benna bir konuşmasında “BİZ MÜSLÜMANLAR SADECE YÜRÜRKEN AYAKLARIMIZ BİRDEN YERE VURSAK KÂFİRLER KAÇACAK DELİK BULAMAZLAR” Demiştir.

Bundan 15 sene önce Türkiye şimdiki gibi savunma sanayini geliştirmemişti. Zaten düşmanlarımız da bizim savunma sanayimizi geliştirmemizi istemiyorlardı. Eğer isteselerdi Nuri Demirağ’ın ürettiği uçakları o günkü idareciler bombalatırlar mıydı? Ama 15 seneden beri iktidarda olan AK Parti savunma sanayinde % 20 olan yerlilik oranını % 70’a çıkardı. Bundan 15 sene önce Türkiye kıytırık israilden İHA alırken şimdi kendi İHA’sını yapmakla kalmayıp bir de SİHA (Yani silahlı insansız hava aracı)’sını yaptı. Kendi Milli tankını, kendi Milli topunu, Kendi roketatarını, kendi milli gemisini, kendi milli denizaltısını, kendi Milli savaş uçağını ve kendi İnsansız savaş uçağını yaptı. Allah nasip ederse şuan menzili 300 Km olan roketin menzilini de çok yakında 1000 Km. çıkaracak.

Rusya’da alınan S-400 savunma sitemini aldı. Onu da koruyup faaliyete geçirirse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 2 milyar Müslüman’la beraber dünyadaki Garip-Guraba, fakir-Fukaraya da kol kanat gererek insanca yaşamalarını sağlayacaktır. Bütün bunların olması için Başta Suudi Arabistan olmak üzere OPEK üye ülkelerin satacakları petrol ve doğalgaz’ın sevk ve idaresini Türkiye’nin eline vermeleri gerekir. Böyle olduğu zaman kısa süre sonra Türkiye’nin GSMH 1 TRİLYON DOLARDAN 7-8 TRİLYON DOLARA ÇIKAR. AMERİKA DOLARI YÜKSELTMEYE KALTIĞINDA TÜRKİYE 3-5 YÜZ MİLYAR DOLARI PİYASAYA SÜRÜNCE DOLAR KENDİLİĞİNDE 2,5 TL’YE İNER.

GEREK SUUDİ ARABİSTAN GEREKSE DİĞER OPEK ÜLKELERİ SATIKLARI PETROLÜN PARASINI AMERİKADAN ALIP KENDİ ÜLKESİNDE YAPACAKLARI İMARA HARCAYAMIYORLAR. DOLAYISIYLA OPEK ÜLKELRİNİN AMERİKADAKİ PARALARI SEMBOLİK OLARAK ONLARIN AMA ASLINDA AMRİKANINDIR. SELAM VE DUA İLE DERKEN ALLAH BİR AN ÖNCE BİZ MÜSLÜMANLARI UYANDIRIP BİR VE BERABER OLMASINI SAĞLASIN.